Sociálna zodpovednosť

Okrem prémiovej kvality a udržateľnosti sú pre nás rovnako dôležité aj férové podmienky počas celej cesty našich produktov od pestovateľov až ku spotrebiteľovi. Vďaka spravodlivému obchodu - Fairtrade - si naši zákazníci môžu byť istí, že farmári uživia vlastnou prácou seba aj svoje rodiny a môžu žiť dôstojný život.

Fairtrade certifikáty od FLOCERT / Fairtrade International alebo WFTO (World Fair Trade Organization) garantujú zabezpečenie ochrany ľudských práv, zákaz detskej či nútenej práce a dôstojné pracovné podmienky. Medzi hlavné zásady Fair Trade patria tiež dlhodobé obchodné vzťahy a ceny nezávislé na výkyvoch svetového plodinového trhu. Vynechaním niekoľkých článkov v dodávateľskom reťazci je možné farmárom garantovať cenu, ktorá zahŕňa aj takzvanú sociálnu prémiu – používa sa na zlepšenie životných podmienok v komunite, napríklad na opravu komunikácií, budovanie studní, výstavbu školských a zdravotníckych zariadení, alebo na vylepšenia spravovateľských technológií a podobne.

SAMAY Integra Socialna zodpovednost

Naša spoločnosť SAMAY (pôvodne pod názvom Ten Senses) vznikla v roku 2005 ako jeden z projektov Nadácie Integra, ktorej cieľom je zmierňovať následky porušeného sveta. V súlade s týmto poslaním SAMAY spoločne s Integrou podporuje rôzne Fairtrade a rozvojové projekty v krajinách takzvaného globálneho Juhu. Akýkoľvek zisk našej spoločnosti slúži na podporu aktivít nadácie. Viac o aktivitách Nadácie Integra ako sú podpora vzdelávania detí v Afrike, pomoc ľuďom v núdzi či ekonomický rozvoj si môžete prečítať na www.integra.sk.

Späť do obchodu