Podmienky opakovaných platieb kartou

pre predaj Kávového predplatného (ďalej len „Predplatné“) prostredníctvom elektronického obchodu www.samay.sk spoločnosťou Samay, s.r.o., so sídlom Dobšinského 14, 811 05 Bratislava, IČO: 35926902, IČDPH: SK2021979597, DIČ: 2021979597 - ďalej len “Predávajúci”.

 

S Vaším súhlasom, ktorý nám poskytnete zaškrtnutím príslušného okienka pre súhlas s opakovanou platbou kartou priamo pri potvrdení objednávky, využívame ako Predávajúci pri predaji Kávového predplatného Systém opakovanej platby (t.j. automatické strhávanie platieb z platobnej karty, tzv. reccuring payments), a to po dobu trvania Predplatného.

 

Pre realizáciu opakovaných platieb kartou využívame platobnú bránu GoPay spoločnosti GoPay s.r.o.

 

Opakované platby kartou sa týkajú iba Kávového predplatného, prečítajte si prosím tieto podmienky.

 

 1. Zaškrtnutím súhlasu s objednávkou dávate súhlas so založením a parametrami opakovanej platby (podrobnosti nižšie) a s uložením platobných údajov na strane platobnej brány GoPay. Platobné údaje, tj. najmä čísla platobných kariet a ďalšie údaje zadávané pri platbe, s nami t.j. s Predajcom uvedená spoločnosť nezdieľa a nemáme k nim prístup. Spoločnosť GoPay s.r.o. nakladá s údajmi platobnej karty podľa medzinárodného bezpečnostného štandardu PCI-DSS Level 1 (ide o najvyššiu úroveň dátovej bezpečnosti v sektore spracovávania platobných kariet).

   

 2. Založenie opakovanej platby kartou a možnosť skončenia Predplatného:

   

  2.1 Akonáhle v rámci prvej objednávky konkrétneho Predplatného odsúhlasíte opakovanú platbu kartou, do 2 pracovných dní Vám pošleme e-mailom potvrdenie, že opakovaná platba bola založená. Pokiaľ neukončíte svoje Predplatné, tak vždy 15. dňa v mesiaci sa uskutoční automatické strhnutie platby za Predplatné z Vašej karty.

   

  2.2 Ak nám najneskôr 2 pracovné dni pred 15. dňom v mesiaci nepotvrdíte e-mailom na info@samay.sk, že svoje Predplatné už nechcete ďalej predlžovať a chcete ho ukončiť, dôjde automaticky k predĺženiu Predplatného na rovnaké obdobie jedného mesiaca a k strhnutiu opakovanej platby za toto obdobie.

 

 1. Parametre opakovanej platby kartou:

   

  3.1 Platba za Predplatné sa strhne vždy v 15. deň mesiaca a to po celú dobu trvania Predplatného. Strhávaná bude fixná čiastka vo výške 30 EUR pri každej jednotlivej platbe.

   

  3.2 Ak dôjde ku zmene ceny Predplatného, budete o tom vopred informovaní e-mailom a sami sa rozhodnete, či budete v Predplatnom pokračovať alebo ho zrušíte.

   

  3.3 Ak sa rozhodnete nepredĺžiť Predplatné o ďalšie mesačné obdobie, je nutné, aby ste nás e-mailom zaslaným na info@samay.sk o zrušení Predplatného informovali najneskôr 2 pracovné dni pred 15. dňom v mesiaci. V prípade, že nás budete o zrušení Predplatného informovať neskôr, dôjde k strhnutiu najbližšej platby a predĺženiu Predplatného o jedno mesačné obdobie. Následne bude zrušené Predplatné aj opakovaná platba.

Tieto podmienky sú účinné od 2.6.2020.