ZERO WASTE KÁVA

Káva je mimoriadne populárnym nápojom a veľa ľudí si bez nej nevie predstaviť svoj pracovný deň. Pri pestovaní, spracovaní, distribúcii a príprave kávy však vzniká obrovské množstvo zbytočného odpadu, ktorý zaťažuje našu planétu a prispieva ku globálnemu otepľovaniu s negatívnymi následkami na životy ľudí. Aby sme pomohli zmierniť tento problém, ponuku našej pražiarne SAMAY sme rozšírili o koncept “Férová káva bez odpadu”. 

Nadacia Integra Ferova kava bez odpadu

Nami dovážaná káva je certifikovaná značkou BIO (označnie pre produkty kontrolovaného ekologického poľnohospodárstva), čo už pri jej pestovaní zabezpečuje, že sa nepoužívajú žiadne chemické pesticídy, fungicídy, herbicídy, insekticídy a iné chemické látky, ani žiadne umelé hnojivá. Kávovníky sa nepestujú v monokultúrach, ale v prirodzenom prostredí, v tieni stromov, s pestrou diverzitou flóry a fauny. Okrem toho, systém Fair Trade zabezpečuje budovanie zdravých komunít a život v medziach toho, čo naše životné prostredie dokáže udržať.

V rámci konceptu bezodpadovej kávy spĺňa celá cesta našej kávy - od farmára cez pražiareň až ku spotrebiteľovi - okrem štandardov BIO a Fair Trade aj zásady udržateľnej cirkulárnej ekonomiky. Veríme, že zavedením nových zero waste opatrení v našej pražiarni, baliarni ako aj u zákazníkov prispejeme k zníženiu množstva odpadu. To bude mať pozitívny vplyv na množstvo emisií v ovzduší a pomôžeme tak znížiť negatívne dopady produkcie kávy na životné prostredie aj zdravie náš všetkých.

Vyberte si z našej pestrej ponuky! Zero waste kávu vám môžeme nasypať do vašej vlastnej nádoby alebo si u nás môžete kúpiť opakovane použiteľnú sklenenú dózu

Projekt “Férová káva bez odpadu – od farmára cez pražiareň až ku spotrebiteľovi” realizuje Nadácia Integra, v spolupráci s pražiarňou Samay a chránenou dielňou Manna, vďaka grantu Nadácie VÚB.

Späť do obchodu